เทคนิคในการเผาผลาญพลังงานได้อย่างเห็นผล

b_45299_002

สำหรับการเผาผลาญพลังงานก่อนอื่นเลยจะต้องหลีกเลี่ยงการพักนานกว่า 1 วันเพราถึง แม้จะเป็นเรื่องถูกต้อง ที่เราควรจะพักร่างกายบ้าง หลังจากที่ออกกำลังกายมาแล้ว 3-4 วัน แต่ในการพักนั้นไม่ควรนานเกินไป ถ้าหากว่าจะให้ดีก็ไม่ควรเกิน 1 วัน เพราะถ้าหากว่าพักติดต่อกันนานเกินไป อัตราการเผาผลาญพลังงานนั้นจะลดลง เพื่อรักษาอัตราการเผาผลาญพลังงาน และในการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทางเว็บ Ruby888  คาสิโนออนไลน์ของเราแนะนำว่า ในการออกกำลังกาย 3 วัน พัก 1 วัน เป็นระยะเวลาที่นิยมใช้โดยทั่วไปหรือ แบ่งการเล่นเวทเป็นสองช่วงถ้าเป็นวันที่มีเวลาเหลือเฟือ แทนที่เราจะเล่นรวดเดียว ชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วให้ให้แบ่งการเล่นออกเป็น 2 ช่วงๆ ละ 45-60 นาที ในเช้ารอบหนึ่ง เย็นรอบหนึ่ง

ทั้งนี้ Ruby888  คาสิโนออนไลน์ที่มั่นคงในการให้บริการมายาวนานยังแนะนำว่าจะช่วยกระตุ้นอัตราการเผาผลาญพลังงานได้ถึงสองรอบต่อวัน แทนที่มันจะเกิดการกระตุ้นเพียงครั้งเดียว อีกทั้งในการเล่นรอบเดียวยาวๆ ในช่วงท้ายมักไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เพราะร่างกายอ่อนล้ามากแล้ว การแบ่งการเล่นเป็นสองช่วง และยังจะช่วยฟื้นร่างกาย และช่วยทำให้การเผาผลาญพลังงานเพิ่มมากขึ้นด้วย

~ionnoi

Tags: